Voor groepen

Attentie: Via e-mailcontact wordt een tijd voor bezoek en tarief besproken.
ottodebruijne@gmail.com, of 0342 474059.

Er zijn verschillende mogelijkheden :
*Een zaaltje huren waar iets genuttigd kan worden.
*En/of u kuntĀ Otto de Bruijne uitnodigen om het project toe te lichten.
Kosten voor huur en spreektarieven zijn mede afhankelijk van de grootte van de groep