Boeken


  • ‘En zie…Panorama Openbaring’, kunstboek over het boek openbaring. Scholten uitgeverij, Zwolle. 10,00 euro.

  • ‘Naar de Stilte’, een studie- en werkboek over de tocht van de profeet Elia naar de stilte van de berg Horeb. Uitgave Royal Jongbloed, Heerenveen. 8,95 euro.

  • ‘Rust’, meditaties over de woorden van Jezus: Kom naar mij, en ik zal je rust geven. Uitgave Royal Jongbloed, Heerenveen. 8,95 euro.

  • ‘Meer inspiratie’ een kijk en leesboek over de Canvas Kapel. Royal Jongbloed, Heerenveen. 5,00 euro.

  • ‘Bomen met God. Wandelingen tussen profetie en fantasie’, Royal Jongbloed, Heerenveen. 9,95 euro.

  • ‘Open dichten’, gedichten bundel, eigen uitgave,  5,00 euro.

  • ‘Getekend leven van Jacob’, meditaties met tekeningen en gespreksvragen over het leven van Jacob. Eigen uitgave. 5,00 euro.

  • ‘In Zicht’, bijbelvereniging (zie ‘Links’)

Bovenstaande boeken zijn te bestellen door het sturen van het contactformulier (zie linkerkant van de website) met daarin de gewenste boeken en het adres. De verzendkosten bedragen EUR 4,95.