75 +/- 5 stellingen

Stelling MIN 5: Als over enige tijd de Sint Pieter eigendom wordt van een Arabische belegger en dus als het oliemuntje in het kistje klinkt, ook het islamitische zieltje in de hemel springt;

Stelling MIN 4: Aflaat anno 2017? Zonder vagevuur, hemel en hel? Bedoelt u de handel in emissierechten? Bedoelt u ontwikkelingssamenwerking? Of de Bankierseed om ethisch te bankieren? Een extra inleg in het pensioenfonds?

Stelling MIN 3: de reformatoren zouden zich verkneukelen als zij zagen dat Mac Donalds een filiaal in het Vaticaan opende, zich verbazen over zoveel gereformeerden in Zuid Korea, en verdwaasd ontdekken dat  Nederlanders gelukkig zijn zonder god en toch staan voor de gereformeerde moraal;

Stelling MIN 2: de reformatie is nu een huurder van een zolderkamertje in de villa die zij zelf ooit bouwde en bezat;

Stelling MIN 1: waar is Anno Nu de deur van de slotkapel? De bank, de beurs, het stadion, het winkelcentrum, internet…? Er is geen slotkapel, geen deur. Er zijn geen stellingen. Ja, alle stellingen hebben hun tegenstellingen. Je kunt alles beweren want niemand luistert. We leven in een ontstellende tijd.

Stelling 1: universele waarheid bestaat;
Stelling 2: alles is definitief, onherhaalbaar en onomkeerbaar;
Stelling 3: geloof in God is redelijk; credo ergo sum;
Stelling 4: geloofstwijfel is redelijk; ongeloofstwijfel bestaat niet en de waan kent geen twijfel;
Stelling 5: geloof en wetenschap versterken elkaar;ergo:
Stelling 6: scheppingsgeloof en evolutietheorie, zijn niet in tegenspraak met elkaar;
Stelling 7: wetenschap en geloof zijn twee bronnen van kennis die elkaar dienen te respecteren;
Stelling 8: God liefhebben doe je met heel je verstand!
Stelling 9: liefde is de zin van ons leven; liefde is een opdracht; ergo: zonder opdracht geen zin;
Stelling 10: de idee dat het individu autonoom is, is onmenselijk;
Stelling 11: volwassenheid begint bij het doen en houden van beloftes;
Stelling 12: als het krijgen van kinderen gezien wordt als vrijheidsbeperking zijn mensen kinderen niet waard;
Stelling 13: ieder mens is een geschenk; leven is heilig;
Stelling 14: liefde is nooit ‘casual’ , maar streeft voortdurend naar het allerbeste;
Stelling 15: het huwelijk is er niet om gelukkig te worden maar om trouw te zijn, opdat geluk mogelijk en duurzaam wordt;
Stelling 16: trouw is de grond van iedere relatie, ook van de samenleving als geheel;
Stelling 17: ons zgn. zelfbeschikkingsrecht is ook van de ander en de Ander;
Stelling 18: wie de aarde niet eert is de hemel niet weerd;
Stelling 19: de ziel beoordeelt het brein met gebruikmaking van het brein;
Stelling 20: seksuele geaardheid is meestal aangeboren, en soms een uitzondering op de regel;
Stelling 21: Afrikanen hebben nu een halve eeuw Afrika gekoloniseerd;
Stelling 22: het kapotmaken van een huwelijk met kinderen hoort thuis in het wetboek van strafrecht;
Stelling 23: de slavenhandel door Arabieren en Europeanen was mogelijk door de medewerking van Afrikanen; erkenning daarvan zou genezend werken;
Stelling 24: christendom bloeit aan de zelfkant van de maatschappij, niet op het fluweel;
Stelling 25: kleine kerk, grote impact, en andersom;
Stelling 26: het gehalte van de humor in de kerk is recht evenredig aan haar gezondheid;
Stelling 27: gebrek aan zelfspot is afgoderij;
Stelling 28: zonde bestaat niet zonder God. Dan blijft alles letselschade en smartengeld;
Stelling 29: elke wan- en misdaad wordt ten diepste gepleegd tegen God en verjaart niet;
Stelling 30: de gemeente is als een gehandicapte in een rolstoel: gewoon voortduwen;
Stelling 31: de gemeente is een gezin, geen brandweerbrigade of bedrijf;
Stelling 32: geloven is leengoed: wij geloven in de God van Abraham, niet de god van ons;
Stelling 33: niemand gelooft zelf in het evangelie maar zegt het na met de kerk;
Stelling 34: de geloofsdoop doet recht aan het sola scriptura van de reformatie;
Stelling 35: de evangelische beweging leeft maar de evangelische gemeenten blijven steken in de conferentiementaliteit;
Stelling 36: volwassen geloof wordt gedragen in discipline, liturgie en traditie;
Stelling 37: heidenen zoeken wonderen, manifestaties en imponerende leiders;
Stelling 38: Het woord geloofsheld is een innerlijke tegenspraak;
Stelling 39: Europa zal geen geestelijk ontwaken meemaken, de beker moet leeg gedronken worden;
Stelling 40: de American dream gaat met Amerika ten onder en sleurt alles mee wat zich uit die bron voedt, zoals het cultuurchristendom, inclusief het evangelisch conservatisme;
Stelling 41: kerken en christenen uit het Zuiden en het Oosten zijn de hoop voor de Kerk;
Stelling 42: het charismatisch christendom kan alleen bloeien door eerbied voor de Gever van de geestelijke gaven;
Stelling 43: charismagisch christendom  noemt zich ten onrechte charismatisch;
Stelling 44: je moet niet te veel geloven om met God op weg te gaan. Wie te veel meezeult is snel uitgeput en geeft de pijp aan Maarten(’t Hart);
Stelling 45: het spreken over boven komt van beneden,  maar ook andersom;
Stelling 46: wie zegt: er is geen god, doet een zeer gelovige uitspraak;
Stelling 47: wie belijdt: Jezus is Heer, doet aan politiek, en wel de beste;
Stelling 48: bidden is zoeken naar Gods gebed;
Stelling 49: De islam is logisch en helder als ijs;
Stelling 50: ‘god is groot’ of ‘god is liefde’…maar niet beide. Aan u de keus.
Stelling 51: ‘ismen’ baren ‘ismen’; secularisme baart islamisme;
Stelling 52: kracht zonder evenwicht is ten dode gedoemd, het omgekeerde is het kerkhof zelf;
Stelling 53: Zonder oordeel en hel geen Halleluja;
Stelling 54: trouw is een algemeen principe gebaseerd op liefdevolle jaloezie;
Stelling 55: De universele rechten van God, gaan aan de mensenrechten vooraf;
Stelling 56: De toekomst van Europa hangt af van haar openheid naar buiten;
Stelling 57: oplossingen komen vaak niet door het bewandelen van de kortste weg, maar via de ander, het andere, en later;
Stelling 58: waarheid, gerechtigheid en vrede, en wel in die volgorde;
Stelling 59: gelijkwaardigheid zoekt eenheid, gelijkheid eist eensheid;
Stelling 60: echte vrijheid zoekt niet naar opties maar naar liefde;
Stelling 61: idealisten hebben het over de mensheid, realisten over de mens;
Stelling 62: je kunt beter kanker hebben dan overspel plegen;
Stelling 63: de Nijmeegse Vierdaagse zou nog meer impact hebben als gezworen vijanden in groepen van honderd, gemengd, meelopen;
Stelling 64: niemand is de arm om te geven; niemand is te rijk om te ontvangen;
Stelling 65: het altaar van Mammon wordt brandend gehouden door de zielen van hen die hem aanbidden;
Stelling 66: opzien naar boven is omzien naar beneden;
Stelling 67: een kathedraal wordt gebouwd door mensen die iets kleins durven te doen;
Stelling 68: Het goede doel van goede doelen organisaties is dat ze de ontvangers van geld daarvan verlossen;
Stelling 69: het romantisch huwelijk in een individualistische maatschappij is een falende combinatie;
Stelling 70: familieverbanden moeten meer economische eenheden worden;
Stelling 71: de bruidsschat in de vorm van een bijdrage aan het financieel familiefonds moet wettelijk vastgelegd worden voor alle vormen van duurzaam samenwonen;
Stelling 72:  belastingaftrek en verruiming van hypotheekverschaffing moeten de mogelijkheid van driegeneratie woningen bevorderen;
Stelling 73: de kosten voor begrafenissen moeten radicaal naar beneden. Nu worden gouden tranen gevangen;
Stelling 74:  thematische tijdelijke studiefora, ipv referenda, moeten de parlementaire democratie versterken;
Stelling 75: genade is het geluk na de mislukking;